صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت

عواقب فشار بیش از حد پمپ بنزین

2023-08-09

فشار بیش از حد در پمپ بنزین می تواند شرایط نرمال روغن کاری مانند ویسکوزیته بیش از حد روغن، خراب شدن و تشکیل لثه، گرفتگی عناصر فیلتر و مجاری روغن، عدم توانایی پمپاژ روغن، ناتوانی در استارت خودرو، کاهش عمر موتور، پارگی خط لوله و سیلندر را مختل کند. جاری شدن سیل


در زیر یک مقدمه است:

1. پمپ بنزین: پمپ بنزین یک سیستم تامین سوخت مهم در خودروها است. اگر در حین رانندگی کار نکند، مستقیماً باعث ناتوانی وسیله نقلیه، عملکرد ضعیف و حتی شتاب گرفتن و گاز گرفتن خودرو می شود. اگر نقصی وجود داشته باشد، هیچ هشداری وجود ندارد، و نمی تواند شروع به کار کند، و مقابله با آن را ناخوشایند می کند. بنابراین، تشخیص به موقع، قضاوت و رفع عیوب بسیار مهم است.

2. خطر: بنزین بر روی پمپ روغن اثر خنک کنندگی و روان کنندگی دارد. اگر پمپ روغن به موقع سوخت گیری و هشدار داده نشود، اثر خنک کنندگی و روغن کاری پمپ روغن کاهش یافته و باعث آسیب می شود. ناخالصی های بی کیفیت بنزین می تواند باعث انسداد سیستم تامین سوخت و سایش و آسیب به پمپ روغن شود. آسیب اولیه پمپ روغن بیشتر به دلیل استفاده از سوخت ضعیف ایجاد شد.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept